Tessans Hemsida

Varför blir man transsexuell?

Orsakerna till transsexualism är okända, men mycket talar för att det finns en biologisk förklaring. Troligen sker något under fostertiden som gör att hjärnans och den övriga kroppens kön inte stämmer överens.

Huvudsyftet med en könsbytesutredning är att fastställa eller utesluta diagnosen transsexualism. Att utreda och bedöma eventuell psykiatrisk komorbiditet är också en viktig uppgift, liksom att bedöma om patienten har tillräcklig psykologisk och social stabilitet för att kunna klara ett könsbyte respektive realistiska förväntningar kring vad ett könsbyte innebär. Viktigt är också att hålla en fortlöpande kontakt för att bedöma stabiliteten i patientens könsbytesönskemål över tid. Teamet fungerar också som konsulter för vårdgrannar, patienter och anhöriga.

Utredningen är flerårig och följer direktiv från Socialstyrelsens rättsliga råd, som fattar beslut om rätt till könsbyte.

Det finns inget lagkrav på 2 års utredning. Om RR bedömer att utredningen är bra även om den är kortare än 2 år kan de tillstyrka ändå.

Så här går utredningen till – hållpunkter

Det första steget är att ta kontakt med din familjeläkare och berätta om hur du känner. Be om en remiss till könsidentitetsutredning. Det är möjligt att din familjeläkare remitterar dig till en psykolog eller sexolog först. I Stockholm vill man ha en remiss från psykiatriska öppenvårdsmottagning i det område du bor, i mitt fall Järvapsykiatrin Kista. Syftet med detta möte är att de ska skriva en remiss till något av de utredningsteam som finns runt om i landet, inte att försöka ”bota” dig som vissa tycks tro. Är därför jätteviktigt att du vet vad du pratar om och står på dig om att få just en remiss. Man kan också själv skriva en egenremiss, tyvärr kommer möjligheten till egenremiss till den könsbekräftande vården att tas bort. Det är bara tre team som tidigare har haft möjlighet till egenremiss - ANOVA i Stockholm, Lundströmsmottagningen i Alingsås och teamet i Linköping.

 

Utredning

När du fått remiss till utredningen hamnar du först på en väntelista och blir så småningom kallad för att få träffar din utredare för första gången, en psykiater som har hand om utredningen för alla transsexuella i ditt område. Det kan ta jättelång tid, ibland flera år innan man kommer till första mötet. Beror på Covid, många som vill påbörja utredning och personalbrist.

De första mötena handlar mycket om att tala om, och  berätta om sin situation, när man började förstå att man inte kände sig hemma i sitt nuvarande kön, hur öppen man var hemma på jobbet mm, sin sociala situation mm. Man vill helt enkelt veta var i den egna processen man befinner sig.

Det primära syftet är att fastställa eller utesluta diagnosen transsexualism, samt att bedöma förekomst av eventuell psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet. Under utredningen ska också komplicerande faktorer i personens livssituation analyseras.

Psykiatriker ansvarar för diagnostiken och utreder eventuell psykiatrisk och somatisk samsjuklighet och gör differentialdiagnostiska överväganden (se nedan).

Hos psykologen får du göra en serie tester. Det tar 2-3 möten (ca 2 mån). Under dessa möten får du göra följande tester:

· Minnestest, återupprepa talföljder, även baklänges.

· Huvudräkning, plus/minus/delat/multiplicerat

· Serie-strip, placera i rätt (logisk) ordning

· Faktafrågor, allmänbildning

· Klossar, matcha mönster på tid

· Ordförståelse, synonymer

· Datortester

· lista ut mönster, 4 olika, sortera kort

· tala om vad som förenar två ord

· svara på frågor om personlighetsdrag

· ICD – svara på frågor om ev. psykiska besvär

·  

· Bläckplumpar (Rorschachtest), säg vad du ser

Vilka tester du får göra kan variera en del bland olika mottagningar, men det ungefär samma test som kommer.       

 

Socionom kartlägger personens sociala bakgrund, livssituation och resurser på det sociala området.

 

När du fått diagnosen Transsexuell, vanligtvis efter ett års utredning påbörjas en förberedande behandling.

 

Hos gynekologen eller endokrinologen (hormonläkare) så går ni igenom dina blodvärden för att se att du är frisk.

Du kommer också få recept på hormoner.

 

Behandling av skäggväxt bekostas av den offentliga vården (ditt landsting). Om du däremot vill ta bort hår från bröst, ben eller annan kroppsdel måste du bekosta det själv.

 

Logoped (röstläkare) Du får remisser till en logoped som hjälper dig med att lära dig tala mer kvinnligt. Om du är Kvinna till man löser hormonerna detta så du får en mörkare röst.

 

Real Life Test/Experience - Patienten förväntas börja leva i sin nya roll och klä sig och uppträda som kvinna / man 24/7

 

Plastikkirurgi. Du får träffa din plastikkirurg, vanligen Gunnar Kratz på Linköpings universitetssjukhus eller Kalle Och Hannes i Stockholm. Gunnar är professor i plastikkirurgi och driver också en klinik i privat regi, Plastikakademin. Han är väldigt trevlig! Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg utför också kirurgi och då träffar man Gennaro Selvaggi

 

 

Könskorrigering. Innan du får genomgå ett könsbyte måste detta godkännas av Socialstyrelsens rättsliga råd. Detta kan ske ungefär två år efter att utredningen startat. Du kan också utföra din operation utomlands som i Thailand, men får då stå för kostnaderna själv. Det är inget tvång att genomgå en operation, varken för MtFs eller FtMs. Och numera kan du få ett nytt personnummer utan att först sterilisera dig.

 

Namnbyte & personnr. Först efter att socialstyrelsen godkänt ditt könsbyte får du ett nytt personnr. Har du inte redan bytt namn vid det här laget är det väl ganska så hög tid att det blir av, Mer om namnbyte kan du läsa om under .

 

 

Eftersom kravet på sterilisering för att byta juridiskt kön inte längre är aktuellt så kommer den som fått godkännande av Socialstyrelsens Rättsliga Råd att om man så begär få byta juridiskt kön långt innan man byter kroppsligt kön.
En sak att tänka på är att man ordnat namnbyte så det klaffar med byte av juridiskt kön.
Skatteverket får veta att du tillhör ett nytt kön och kommer att ge dig ett nytt personnummer, cirka en vecka efter fastställelsen hos RR.  Nåja kanske inte riktigt så fort, först får man en blankett att fylla i om man vill ha skyddad identitet
, och då får man några veckor på sig att fylla i den, om man inte skickar in den så antar man att man inte vill ha de och processen fortsätter, efter ytterligare några veckor får man en till blankett att fylla i, nu handlar det om namnbytet, så lite mer än en vecka tar det ju.    Personnummer visar ju vilket kön man tillhör. Den nionde siffran (näst sista) är alltid jämn för kvinnor och udda för män. Du kommer också att bli tillfrågad om du vill ha ändringen skyddsmarkerad. Det betyder bl.a. att ändringen (och därmed information om att du bytt kön) inte skickas ut automatiskt till de tusentals företag som prenumererar på DAFA-SPAR. Det betyder också att du själv måste ändra ditt personnummer hos de företag där det behövs: banker, försäkringsbolag, elbolag, telebolag, tidningsprenumeration, vatten, arbetsgivare, osv. Många myndigheter får dock ändringen automatiskt. De flesta som får skyddade personuppgifter i Sverige är kvinnor som behöver skyddas från män som misshandlar dem.
Nytt körkort och pass
Du som har körkort kommer automatiskt att få nytt körkortsunderlag tillskickat dig c:a två veckor efter att du fått nytt personnummer från skatteverket. Det gamla personnumret som står på körkortet som
du har, finns ju inte längre och utvisar dessutom fel kön.

 

Hur går det till sen

Så gick det till för mig, i nuläget är väntetiderna betydligt längre.

Efter cirka 8 månader efter att du fått ok av Rättsliga Rådet kommer du bli kontaktad om en operationstid och om den passar dig kommer du få en skriftlig kallelse och instruktioner vad som gäller härnäst, du ska bland annat upphöra med att  ta dina hormoner och beroende på om du tar piller eller har plåster ska du sluta med dem en månad innan operation, tar du sprutor så är tiden för uppehåll längre. Du bör ta kontakt med kordinationssköterskan på Karolinska och stämma av med henne så hon vet viken typ av hormoner du tar. Någon vecka innan operation kommer du bli kallad till ett besök med en kirurg som berättar vad som kommer ske, han vill också återigen titta på snoppen MTF, du kommer att få träffa narkosläkaren och besöka vårdavdelningen som du kommer ligga på efter operationen, detta besök tar ungefär en och en halv timme tillsammans.

Dag 1-2  Du kommer bli inlagd två dagar före operationsdagen, du får en säng att ligga i och från och med nu så är det flytande föda som gäller tills bandaget tas bort.

Du kommer få ta en del prover under dessa två dagar, duscha och göra dig riktigt ren, tömma tarmen, ta bort allt hår på operationsområdet med hår borttagnings kräm, blir en del förberedelser inför operationen.

Dag 3 På operationsdagen kommer kirurgen ner till dig och berättar lite vad som kommer att hända och målar en pil neråt så de vet vad de ska operera, du kommer få en ingång i handen, ryggmärgs bedövning, och så rullas du så småningom ner till operation och där dröjer det inte länge innan det är dags att sova.

Dag 4-7 Nu är det ryggläge som gäller, du kommer inte kunna röra dig speciellt mycket, du kommer bli kollad med jämna mellanrum så att allt är ok men i övrigt blir det mest ligga still. Sjukgymnasten kanske kommer och hälsar på och ger dig en manick som du ska blåsa i så du får lite motion för lungorna 

Dag 8    Denna dag tar man av bandaget och byter det som sitter inne i din slida, du får gå upp och gå lite, försöka i alla fall, och med lite tur blir du av med kateten, eller så får det vänta en dag till

Dag 9   Om allt gått bra är det dags att börja stavträna

Dag 10  Är det dags att åka hem, med lite tur så har du fått din sista spruta med blodförtunnande och kan börja med hormoner igen.

Nu är det ju så att den här beskrivningen är i stora drag vad som händer och är olika från patient till patient. Ett tipps är att se till att man har något att sysselsätta sig med under vistelsen, Dator, böcker, telefon mm och ta inte med en massa kläder för de har du ingen användning för, det ända du ska ha med dig förutom de du åker dit i är något plagg som är ledigt och fritt inför hemresan, inga tajta jeans med andra ord.

Något annat som kan vara bra att ha hemma är trosskydd och mensskydd, nä man får inte mens men kan få lite flytningar efter operationen och kan bli ganska kladdigt i trosorna.

Nu är du ju inte helt klar bara för att du är färdig för denna gången, du kommer bli kallad till återbesök om ca 3 månader för att kolla av hur resultatet blev och eventuella önskemål som uppstått, efter ytterligare ca 3 månader är det dags för operation två där man rättar till och gör justeringar, vid detta tillfälla kan man även få bröstinplantat om så önskas.

 

 

Från den 1 januari 2024 kommer vård vid könsdysfori att bedrivas som nationell högspecialiserad vård. Tre enheter kommer att ha ansvar för vården för både barn, ungdomar och vuxna. Dessa enheter kommer att ha varsin underleverantör som kommer att kunna ge delar av vården.  

· Anova (Stockholm) med Uppsala som underleverantör.

 

· Lundströmmottagningen (Västra Götaland) med Umeå som underleverantör. 

 

· Linköping (Östergötland) med Malmö/Lund som underleverantör.

Stockholm

Vuxen

ANOVA 

Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.

Telefon: 08-123 732 00. Telefontid vardagar 8:30–10:30.

Postadress: ANOVA Karolinska universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 171 76 Stockholm

Barn

Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori (KID-mottagningen)
Telefon: 08-123 52220
 
Adress:
Barn- och ungdomspsykiatri Stockholm
BUP Forsknings- och utvecklingscentrum
Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori
Gävlegatan 22, Entré B, våning 8
113 30 Stockholm

Linköping

Vuxen

Psykiatriska kliniken
Postadress: Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Ansvarig läkare: Nils Thelin
Telefon: 010-103 38 02 (sekreterare)

Besöksadress: Repslagaregatan 6

Barn

Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US
KID-teamet

Postadress:  KID-teamet, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Telefon reception: 010-105 96 75
Besöksadress: Westmansgatan 27 A, Linköping

Malmö

Vuxen

Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Malmö
Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Malmö, Plan 12, Hans Michelsensgatan 9, 205 02 Malmö

Telefon: 040-33 59 24

Barn

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning könsidentitet Malmö

Postadress: Hans Michelsensgatan 9 vån 12, 205 01 Malmö

Telefon: 040-33 59 37 

Ansvarig läkare: Emma Claesdotter Hybbinette

Västra Götaland

Vuxna och Barn

Lundströmmottagningen i Alingsås

Kungsgatan 5, 441 30 Alingsås 
Telefon till mottagningen: 0322-22 67 90. För aktuella telefontider

Uppsala

Vuxna och Barn

Akademiska sjukhuset
Könsidentitetsmottagningen

Telefon: 018-611 21 06. Telefontid måndag 08.00–09.00, tisdag 13.00–14.00, onsdag–fredag 08.00–09.00.

Umeå

Könsidentitetsmottagning (KIM), Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus


Kontaktas enklast genom 1177 

Namnändring

Ny personnamnlag från och med 1 juli 2017

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2016:1013) om personnamn. Den nya lagen avser att modernisera och förenkla möjligheterna att välja och byta namn.    Nytt är att Skatteverket blir ensam namnmyndighet i Sverige. Den namnverksamhet som finns hos Patent- och registreringsverket flyttar över till Skatteverket. Du kan ansöka om namn enligt den nya lagen från och med den 1 juli 2017. Då kommer de blanketter som ska användas att finnas på webbplatsen.

Se allt på    http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/nypersonnamnlagfrom1juli2017.4.5c281c7015abecc2e202edad.html

Foldrar & blanketter              Här kan du ladda ner våra vanligaste foldrar och blanketter i PDF-format.

Blanketter namnbyte

· https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7500.4.515a6be615c637b9aa47770.html

· https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytaefternamn.4.76a43be412206334b89800020669.html

·  

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/blanketter                                               

 

                   

 

 

Utredningsteam för transsexuella

Att tänka på när du får nytt personnummer.   Text tagen från Anova

 

När du fått nytt personnummer När du fått juridisk fastställelse får Skatteverket information från Socialstyrelsen om att du behöver ett nytt personnummer, vilket dom ordnar automatiskt och därefter skickar ett underlag till dig som visar på sammankopplingen mellan ditt gamla och nya personnummer. Detta dokument kommer du få användning för och det är viktigt att du tar hand om det väl. När du får nytt personnummer flyttas din familjebild över till din nya personbild hos Skatteverket, dvs. dina föräldrar, barn och syskon syns i din nya personbild, samt ditt gamla personnummer ersätts med ditt nya i deras. I dom flesta datasystem sker det inte en automatisk uppdatering när du får ett nytt personnummer. Det innebär att det är mycket som du själv behöver ordna med i samband med att du får ditt nya personnummer. Även om det i vissa system kommer automatisk information kan det vara viktigt att dubbelkolla att ditt nya och gamla personnummer kopplas samman. Om sammankoppling inte skulle ske finns det en risk att du enbart registreras som en ny person, vilket kan skapa svårigheter exempelvis om du vill ansöka om sjukpenning efter operation eller flytta över fina pensionsavtal.

Nedan har vi listat saker som du kan behöva se över och ändra i och med ditt nya personnummer.

Id-kort och/eller pass.

Ansökan om ett nytt ID-kort eller pass kan göras via Skatteverket, Polisen eller via din bank. Om du har ett pågående ärende hos Migrationsverket behöver du kontakta din handläggare för att uppdatera kontaktuppgifter samt höra om det är annat som ska göras.

Körkort.

Underlag från Transportstyrelsen kommer oftast automatiskt med information om att det är dags att ordna nytt körkort (som när det håller på att gå ut). Om du vill kontrollera att underlaget från Skatteverket med sammankoppling kommit kan du ringa Transportstyrelsen, 0771-81 81 81

Bank.

Vid nytt personnummer behöver du ändra dina konton och avtal du har med banken så att de stämmer överens med ditt nya personnummer och namn. Kontakta din bank för att se över vad som behöver ändras vid ny juridisk fastställelse. Ofta får en vara utan bankkort och internetbank under några dagar. Se till att göra bytet då räkningar inte ska betalas och ta ut några kontanter så du vet att du klarar dig ett par dagar. Hör vad som gäller med din bank.

Vårdkontakter och apoteket.

Vården får inte automatiskt information om att ditt personnummer har ändrats, utan du måste kontakta dina vårdgivare med den informationen. Om du har pågående medicinering måste du påminna dem om att du behöver dina recept utfärdade i ditt nya personnummer så det är klart till du har din nya legitimation. Prata även med Apoteket så de kan föra över dina kostnader som ligger till grund för Högkostnadsskyddet, för att göra det är det viktigt att du har underlaget om sammankoppling från Skatteverket med dig. I samband med att ditt nya personnummer registreras hos din vårdgivare får du även en ny journal, och det är upp till dig om du vill att din gamla och nya journal skall sammankopplas. Detta brukar rekommenderas så att vården har möjlighet att få information om din tidigare hälsa och behandlingar.

Försäkringskassan.

Kontakta Försäkringskassan och informera om dina ändrade personuppgifter. Tel nr: 020-524 524 alt. www.forsakringskassan.se Socialtjänsten och andra myndigheter Om du exempelvis får hjälp eller stöd från socialtjänsten är det viktigt att du kontaktar din handläggare för att informera om dina nya personuppgifter. Detta gäller även om du skulle ha kontakt med någon annan myndighet eller stödverksamhet.

Samtliga försäkringar och pensionsavtal

Se över vilka försäkringar och avtal du har och informera respektive ansvarig verksamhet om dina nya personuppgifter.

Ex. För att fortsätta vara med i facket och erhålla rätten till a-kassa behöver du kontakta ditt fackförbund och informera om dina ändrade personuppgifter.

Abonnemang kort och medlemskap.

Se över dina abonnemang, kort och medlemskap och kontakta respektive ansvarig verksamhet för att ändra dina uppgifter.

T ex mobiltelefon, Internet, gymkort, bibliotekskort, bostadskö, trossamfund, hyresgästförening.

Arbetet.

Prata med din arbetsgivare och begär ett nytt anställningsavtal med dina nya personuppgifter.

Studier.

Om du studerar, kontakta administrativ personal på skolan och begär ett nytt kursintyg med dina nya personuppgifter. Kontakta även CSN för att försäkra dig om att dina nya personuppgifter är registrerade. CSN tel nr: 0771-276 00 Skolbetyg, examensbevis och andra intyg Fundera över vilka examensbevis och betyg (från utbildning eller arbete) du har användning för att ha utfärdade ditt nya personnummer. Vänd dig till respektive skola/arbetsplats för att ändra dina personuppgifter. Det är upp till skolan om de väljer att utfärda dina tidigare betyg i nya personuppgifter. Om inte är det viktigt att du har kvar din dokumentet med din sammankoppling för att du ska kunna bevisa att de gamla betygen är dina.

Testamente/gåvobrev.

Se över testamenten/gåvobrev och se till att utfärdaren ändrar till rätt personuppgifter.

Eget företag.

Kontakta Bolagsverket om du har eget företag och informera om dina nya personuppgifter. Telefon 0771-670 670

Ny lag om könstillhörighet ska gälla från och med 1 juli 2025

 

 

Det nya lagen innebär att en person som har fyllt 16 år ska få det kön som framgår av folkbokföringen ändrat efter en förenklad prövning, ( ändra juridiskt kön ) genom en i normalfallet enklare medicinsk utredning, av könsidentiteten. En ansökan för ett barn görs av barnets vårdnadshavare med barnets skriftliga samtycke.

 

Förslaget innehåller också en förändring som gäller könsbyte genom kirurgiska ingrepp. I dag krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att genomföra ett sådant ingrepp. Det ska inte behövas i framtiden. För att få göra detta ingrepp krävs liksom tidigare en längre och noggrannare medicinsk utredning.

 

 

 

https://data.riksdagen.se/fil/2A0B1F99-113F-45DF-825E-6119FE4A4971