Tessans Hemsida

Denna sida fungerar inte under IE 8 från Microsoft. Ladda i stället ner fungerande  snabba webbläsare som

Firefox

 

Uppdaterad.  2020-02-27

Hej jag heter Terese , jag är en tjej som vart kille men som nu lever som tjej sen länge.

Hade ett chefsjobb på en mansdominerad arbetsplats, tungt smutsigt, en massa stora maskiner att jobba med. I övrigt är jag nog som folk är mest förutom att jag en gång vart kille.

Varför ville jag inte vara kille längre då, har nog egentligen alltid velat vara tjej men om man har fel kropp så är det svårt att vara de. Och jag gjorde vad jag kunde för att leva som den jag inte ville vara. När jag sedan till slut bestämde mig så var valet lätt även om det tog lite tid för mig att ta steget.

Jag har under åren lärt mig så otroligt mycket och vilka underbara människor jag träffat under min tid som T-Tjej! vilka spännande platser man besökt och vad skönt det är att man blivit av med en massa fördomar som man gått och haft bara för att man varit okunnig.

På min hemsida kan ni läsa om min historia från mina staplande steg ut i världen till den jag är i dag, en resa som inte gått spikrakt, har varit många besvikelser men också många glädjestunder.

Några frågor och svar om vad det handlar om.

1.   Vad är en transvestit? En människa! En man eller kvinna som mer eller mindre ofta, helt eller delvis använder sig av det andra könets uttryck för att må bra. Detta är möjligen ovanligt, men absolut inget onormalt. Transvestism finns i alla kulturer över hela jorden och är känt genom historien. Det är oberoende av kön, yrke och utbildning även om det oftast blir mer uppmärksammat bland män än bland kvinnor. Transsexualism är ett tillstånd då en person har en permanent upplevelse av att tillhöra det kön som är motsatt ens biologiska. Den transsexuella uppfattar sin fysiska kropp som felkönad, och önskar vanligen förändra den så den bättre passar det upplevda könet, med medicinsk och kirurgisk behandling

 

2.   Varför gör ni det? För att må bra! Man har forskat länge kring varför en del människor bryter mot vedertagna normer för hur en man eller kvinna ska se ut, klä sig och uppträda utan att finna något entydigt svar. Mer intressant är kanske varför många uppfattar det som konstigt att det finns människor som bryter mot normerna. Alla har vi dock det gemensamt att ingen har valt att bli transvestit. Det är en del av vår personlighet och vi har bara valt att bejaka oss själva och våra känslor. En transvestit som inte tillåts att leva ut båda sina sidor upplever ofta en känsla av utanförskap och kan hamna i djup depression. Vad som orsakar transsexualism är inte fastslaget, men vetenskapen är alltmer benägen att omfatta en förklaring som menar att grundorsaken kan vara biologisk och medfödd .

 

3.   Hur börjar det? I mycket tidig ålder. Många upplever redan som barn en känsla av något både manligt och kvinnligt inom sig. Känslan förstärks senare genom puberteten och den vaknande sexualiteten. Ofta medför upptäckten andra känslor såsom utanförskap, skuld och skam. Vanligtvis förblir transvestismen livslång. Vissa transsexuella upplever redan som barn att deras biologiska kön inte passar med deras självbild, medan det för andra uppkommer under tonåren och hos vissa först i vuxen ålder. Risken för problem i form av depressioner, självhat, ångest och självmord ökar om personen inte får behandling. På grund av rädsla för diskriminering och utanförskap väljer många att inte berätta om sin transsexuella bakgrund efter avslutad behandling.

 

4.   Hur lever ni? Dubbelt! Vi är helt vanliga kvinnor och män som lever och fungerar precis som de flesta andra. En man som är transvestit, är vanligtvis lika mycket man som andra män. Skillnaden är att vi mer eller mindre ofta vill klä oss som, och ibland även identifiera oss med det andra könet. Därför har vi vanligtvis dubbla garderober. Och ofta både mans- och kvinnonamn.

 

5.   Vill ni "byta kön"? Nej! Transvestiter är genomgående tillfreds med sitt biologiska kön och har inte för avsikt att ändra på detta. Några använder sig dock av permanent hårborttagning etc. för att till viss del harmoniera kroppen med sinnet. Den vedertagna behandlingen för transsexualism är könskorrigerande behandling samt, i länder som har juridiskt kön och där det är tillåtet, även ett juridiskt könsbyte.

 

6.   Är ni homosexuella? Vanligtvis inte. Transvestism handlar om könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Vi är förmodligen rätt lika den övriga befolkningen. De flesta är heterosexuella, andra är bisexuella eller homosexuella.

 

7.   Vad tycker en eventuell partner? Kärlek övervinner det mesta. De flesta visar förståelse och hjälper sin partner att bejaka sin transvestism, andra vill inte medverka. Vissa klarar inte att det finns transvestism i förhållandet och förbjuder den, ibland med separation som följd. Ofta finns en överdriven rädsla hos partnern att transvestiten vill "byta kön". Dessutom är det psykiskt påfrestande, även för en förstående partner, om man måste smyga och ständigt dölja allt för grannar, släkt och vänner. Problematiken kan kompliceras ytterligare när det finns barn i förhållandet.

 

8.   Finns det kvinnor som är transvestiter? Naturligtvis! Men vi är mer osynliga i samhället. En kvinna som är transvestit kan bära herrkläder och ha mansfrisyr utan att uppfattas som annat än en kvinna eller "utklädd" tjej. Å ena sidan ger detta ett visst skydd - hon kan uttrycka sitt manliga jag utan att väcka omgivningens uppmärksamhet. Å andra sidan kan osynligheten vara påfrestande - det kan ta längre tid att komma till insikt om att man faktiskt är transvestit och att man inte är ensam.

 

9.   Hur vill ni bli bemötta? Som vi är! Ett trevligt bemötande och kanske en vänlig fråga är aldrig fel. Precis som alla människor vill vi bli respekterade för dom vi är. Trots att transvestiter inte väcker lika stor uppmärksamhet idag som för bara några år sedan, krävs det fortfarande, främst på grund av bristande eller felaktig information, stort mod för att orka leva ut sin personlighet. Vi gör det vi gör för vår egen skull – inte för att skapa uppmärksamhet, väcka anstöt eller provocera.

 

10.  Hur vanligt är det? Ingen vet, men det är förmodligen vanligare än du tror. Det finns ingen exakt forskning att luta sig mot. Man hävdar allt från 1 till 6 procent av befolkningen beroende på hur man definierar uttrycket "transvestism". Sannolikheten att du känner en eller flera transvestiter utan att veta om det är således mycket stor. Fundera gärna på varför dina bekanta inte vågar berätta det för dig. Transsexualism förekommer uppskattningsvis hos 1 på 10,000 personer.

 

11.  Hur märker jag om någon bekant är transvestit? Det märker du troligen inte! På grund av omgivningens okunskap och fördomar, och vår egen rädsla för detta, vågar de flesta av oss inte leva öppet. Trots att transvestiter syns allt oftare i media och på gator och torg är det fortfarande vanligt att man inte avslöjar något utanför den innersta familjekretsen. Du märker det förmodligen först när personen ifråga bestämt sig för att låta dig veta det. Och då ska du komma ihåg att hon/han troligtvis varit transvestit under alla år ni känt eller känt till varandra. Var personen trevlig förr, så kommer hon/han att vara det i fortsättningen också. Ingenting är ändrat! Förutom att du känner eller har lärt känna en modig människa som börjat leva det liv han/hon själv vill leva, istället för det liv andra vill att

 

 

Fakta Transpersoner
Några begrepp
HBT – Står för Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner - inte Transexuella vilket är ett vanligt men allvarligt missförstånd eftersom transexualism inte har något med sexuell läggning att göra.

Transidentifierade kan vara heterosexuella, homosexuella, eller bisexuella.
Transperson - Paraplybegrepp som omfattar bland annat TS,TV,TG,IS,IG & DQ/K.


TS, Transsexuell - Person född i fel kropp.


TV, Transvestit - Person som klär sig i det motsatta könets kläder.


TG, Transgenderist - Kan användas som mer flytande begrepp bland annat om heltidstransvestiter och personer som definierar sig som det andra könet men inte klär sig som det.


IS, Intersexuell - Person som fötts med atypiska biologiska könsmarkörer, könsorganskaraktäristika av båda könen.


DQ/K, Drag Queen/ King - Person som använder sig av ett sceniskt uttryck, "Dragshow", som ofta ifrågasätter könsroller.


Intergender - Person som upplever sig ha en mental könsidentitet som ligger mellan man och kvinna

 Fakta: Transsexualism

• Transsexuella har en förändring som påverkar hjärnans utveckling i fosterstadiet. Hjärnorna hos män och kvinnor skiljer sig delvis anatomiskt och de som lider av transsexualism har en könsidentitet som är motsatt könsorganen. Det är alltså inte fråga om en sexuell läggning och det har inget samband med vare sig homosexualitet eller transvestism.

• Transsexualism är ett tillstånd som botas med könskorrigerande behandling, det vill säga hormonbehandling och kirurgi. Efter avslutad behandling är personen inte transsexuell längre. Behandlingen av transsexuella är samhällsekonomiskt lönsam.

• Statistiskt drabbas cirka 1 500 av transsexualism. Denna siffra baseras på statistik från Socialstyrelsen samt på internationell forskning.

• Sverige var det första land i världen som lagstiftade om legala könsbyten 1972. Sedan dess har mer än 50 länder följt efter.

Den 19 oktober 1979, togs sjukdomsstämpeln för homosexualitet bort i Sverige.

Det dröjde dock till 2009 innan Transvestiter befrias från sin "sjukdom”.

Transsexuella har fortfarande kvar sin sjukdomsstämpel ”2018”.

2013 togs steriliseringskravet bort för att transsexuella skulle få byta juridiskt kön och ersättning om 225 000 kr för de drabbade betalas nu ut till alla som fått ny juridiskt könstillhörighet innan sista juni 2013. Ersättningen betalas ut för att riksdagen anser att det var en felaktig lag inte som ersättning för att man striliserats. Ersättningen kan sökas hos kammarkollegiet.

Även transpersoner som inte är transsexuella kan få en diagnos som heter könsidentitetsstörning. Det kan till exempel vara personer som känner att de är varken män eller kvinnor. Diagnoserna står i kapitlet ”Personlighetsstörningar och beteendestörningar” i Socialstyrelsens lista över sjukdomar.

Firefox

  Sommaren 2008                        Hösten 2008                                         Våren 2009                                                  Hösten 2009

Våren 2010                                                                  Våren 2011                                                                            Hösten 2011 

                                                                                                                  

Våren 2012                                                Sommaren 2012                                    Hösten 2012                                  Hösten 2013